FANDOM


Gangvei mellom Gamle Mathopsvei og øvre del av Lyngfaret. Opprinnelig en sti, som ble asfaltert tidlig på 1980-tallet. Brukt som akebakke (som forutsatte at noen sto i bunn og holdt utkikk etter biler) i Gamle Mathopsvei. Bakken byr på muligheter for å måle styrke og hurtighet - "førstemann opp!"

Brattebakken

Brattebakken sett fra Gamle Mathopsvei.

.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.