FANDOM

80.202.246.90

også kjent som En Wikia-bidragsyter


joika boller er godt


Dette er ei diskusjonsside for ein anonym brukar som ikkje har oppretta konto eller ikkje har logga inn.

Vi er difor nøydde til å bruke den numeriske IP-adressa til å identifisere brukaren. Same IP-adresse kan vere knytt til fleire brukarar. Om du er ein anonym brukar og meiner at du har fått irrelevante kommentarar på ei slik side, opprett ein brukarkonto eller logg inn slik at vi unngår framtidige forvekslingar med andre anonyme brukarar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.