Loddikpedia Wiki
Advertisement

Et fenomen som man finner i bydeler tuftet på sosial boligbygging, som Loddefjord. Dugnadstimer går gjerne med til å få utført arbeid man i andre bydeler som Fana og Åsane gjerne outsourcer til private entreprenører.

Advertisement