Loddikpedia Wiki
Advertisement

- eller Hønsestien. Gangvei/sti/framkommelig kratt som strekker seg fra fra enden av Gamle Mathopsvei (ved Bergen Vest garasjen) og opp til Vadmyrahallen.

Advertisement