Haakonsvern orlogsstasjon - den norske marinens (Sjøforsvarets) hovedbase. Lokalisert helt sør i Loddefjord. Arbeidsplass for noen tusen folk, og har ene og alene skylden for at Rosello Pizza gikk dunken da de nektet dem å levere pizza inne på basen. Har i den senere tid laget masse bråk i forbindelse med en eventuell utvidelse av basens sikkerhetssoner. Er etter sigende Nordens største marinebase, men dette kan ikke verifiseres ettersom ingen sivilister slipper innenfor portene.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.