Loddikpedia Wiki
Advertisement

Antyder at mottakeren er inkompetent eller uvitende, formulert som et retorisk spørsmål. Obskur etymologisk opprinnelse.

Advertisement