Snuplassen for bussen i Hetlevikåsen

Lang gate øverst i Fjorden. Dominert hovedsaklig av rekkehus, men har også en frekk blokkbebyggelse i starten av street-en. I denne gaten finner du fine snarveier til Storavannet, bl.a til pumpehuset og øllatreet. I slutten av gaten finner du svingen og hundestien, som er en tursti til Klasatjønnet. Litt spesielt at denne lange strekningen har kun én fotgjengerovergang og ingen fartsdumper. Blant onde tunger hevdes det at dette er et ledd i kommunens plan for å øke barnedødeligheten i Loddefjord.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.