Folk fra Loddefjord er i tvil om hva som egentlig menes med Lille Lyderhorn. Kjør gjerne debatt øverst til venstre under det engelske ordet "Discussion". Fulgte du med i timene på Sandgotna vet du at det betyr diskusjon. Når vi finner ut av hva flertallet mener er Lille Lyderhorn vil den få sin egen artikkel.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.