FANDOM


Loddefjord kirke er kirken i Loddefjord. Synlig fra svært få steder, med unntak av bl.a. Einerkollen og deler av Hetlevikåsen. Ligger lokalisert i umiddelbar nærhet av Haugatun. Lokale turgåere rapporterer at det tidvis kan høres rockemusikk fra kirkens indre.

Loddefjord kirkeLoddefjord kirkegård

Kirkegården i Loddefjord med Lyderhorn i bakgrunnen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.