Loddikpedia Wiki
Advertisement

Loddefjord skole er én av flere barneskoler i Loddefjord og ble spikret sammen i 1972-73. Skolen er lokalisert til 60° 21′ 49.16″ N5° 13′ 52.43″ E, dvs. Elvetun 27 vis a vis Sandgotna skole .

Loddefjord skole har, ifølge Wikipedia , en kapasitet på maksimalt 300 unger, og har per 2014 innlagt 253 elever og 32 lærere.

Her finner en også et av få kommunale bade-/svømmebasseng i Loddefjord-området. Unger som er uheldige nok å være (mal)plassert på den konkurrerende Vadmyra skole må traske bort/opp til Loddefjord skole for å plaske rundt i det klor-steriliserte bassenget.

Loddefjord skole huser hovedsakelig unger fra Vestre Vadmyra, Klasatjønnveien og Loddefjorddalen.

Skolen ble ultimo 2013/primo 2014 utsatt for en inspeksjon utført av papirflyttere i Bergen kommune , hvor en konkluderte med at der bør gjennomføres strakstiltak beløpende til minst 900.000 norske kroner for å få skolebygget i noenlunde helsemessig adekvat forfatning, mens der i det lange løp anbefales investeringer estimert til over 100 ganger det nevnte bløp.

Om man skulle falle for fristelsen, kan man pugge (mye) mer om Loddefjord skole på Bergen kommunes offisielle nettside .


Loddefjord skole.JPG
Advertisement