Advertisement

Skole tilhørende Vadmyra skole som ligger i Lyngfaret. Første klassetrinn holder til her. Noen ganger har sjette, og i senere tid også syvende, klasse også blitt isolert her. Ligger rett ved siden av Vaddagrusen.

Lyngfaret, skolebygning.jpg
Lyngfaret skole, som egentlig ikke er en egen skole, men en del av Vadmyra skole.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.