Loddikpedia Wiki

Skole tilhørende Vadmyra skole som ligger i Lyngfaret. Første klassetrinn holder til her. Noen ganger har sjette, og i senere tid også syvende, klasse også blitt isolert her. Ligger rett ved siden av Vaddagrusen.

Lyngfaret skole, som egentlig ikke er en egen skole, men en del av Vadmyra skole.