Gro, en utrolig snill jente med Down syndrom, som fikk et ufortjent rykte på seg om at hun var farlig. Gikk alltid rundt med pinner (greiner og stokker hun fant rundt omkring). Disse hadde hun alltid med seg når hun var ute. Derav økenavnet "Pinnegroen".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.