Kjell Erling Sørensen – Gymnastikklærer på Sandgotna. Kjent for å dukke opp uanmeldt på røkehjørnet, for sin treningsiver og for sin landslagskarriere i bordtennis. Beryktet for å være til dels særdeles utålmodig med udugelige elever i svømming og timene ble gjerne igangsatt ved at én eller flere elever ble dyttet ut i bassenget.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.