Loddikpedi…

Endrar

Sandgotna skole

1
  • Endringa kan attenderullast. Ver venleg og sjå over skilnadene nedanfor for å vere sikker på at du vil attenderulle. Deretter kan du lagre attenderullinga.
Versjonen no Teksten din
Line 7: Line 7:
 
Legendariske lærere:
 
Legendariske lærere:
   
  +
*
 
[[Egil Flo]]
 
[[Egil Flo]]
  +
  +
*
 
[[Karen Stuhr]]
 
[[Karen Stuhr]]
  +
  +
*
 
[[Knut Hansen]]
 
[[Knut Hansen]]
  +
  +
*
 
[[Steinsland, Terje]]
 
[[Steinsland, Terje]]
  +
  +
*
 
Hans Olav Husby
 
Hans Olav Husby
  +
  +
*
 
Ketil Tveito
 
Ketil Tveito
  +
Jørgen
  +
  +
*[[Jørgen Abildgård]]
   
[[Jørgen Abildgård]]
+
*
 
[[Sørensen, Kjell]]
 
[[Sørensen, Kjell]]
   
  Laster redigeringsverktøyet

Førehandsvising

Mobile

Desktop