FANDOM


Tidligere reservedrikkevann i Bergen. Storavatnet har alltid vært et populært bade- og fyrested. Dessuten var det et yndet sted for tyvfisking av røye om høsten - den gang det var drikkevann. Om vinteren da isen ble "trygg" var det også tumleplass for åsens mopedister om kveldene. Det sies også at Store-Gummien i sin tid bodde i telt ved det nord-vestlige hjørnet av Storavannet Her finner du Øllatreet, pumpehuset og Driteren m.m.

Dette vannet er renere enn stemmen i Mathopen!

Storavatnet ved Vestre Vadmyra

Storavannet (egentlig "Storavatnet") sett fra Vestre Vadmyra.

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.