FANDOM


Tunnelbakken er en bakke som binder sammen Hetlevikåsen og Lyngfaret. I toppen av bakken er det en tunnel (derav navnet) hvis vegger er dekorert med den sedvanlige Loddik-taggingen utført av lokale kunstnere. Bakken blir en sjelden gang vintertids anvendt som akebakke. Midtveis i bakken krysser hundestien. I enden av bakken deler veien seg i to og begge delene terminerer til slutt i Lyngfaret. Tunnelbakken er den korteste og raskeste offisielle (les: kommunale) veien mellom Lyngfaret og Hetlevikåsen.

Tunnelbakken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.