Loddikpedia Wiki
Advertisement

Også kjent som Vadda. Entusiastene er uenige om hva som er Vadmyra. Noen mener at den starter ved første avkjørsel på Haakonsvernveien og dermed er hele område fra Gamle Mathopsvei til Klasatjønnet med Lyngfaret, Einerkollen og Brakestien som tilhørende gater til Vadmyra. Andre mener at Vadmyra kun er blokkene på venstre side av Vadmyrveien.

Før blokkbebyggelsen ble laget var dette en kolonipark bestående av flere små eneboliger av rimeligste prisklasse. Disse ble senere jevnet med jorden og beboere ble tilbudt rimelig innkjøp i Vadmyra borettslag. En del av disse eneboligene står på spredte steder, f.eks. foran Vadmyra Skole - bygningen er kjent som Vaktmesterboligen. I svingen opp mot Klasatjønnet kan man se den gamle grunnmuren fra boligen til familien Larsen i koloniparken.

Siden Vadmyrabanen og Vadmyra skole ligger i Lyngfaret taler mye for at førstnevnte avgrensning er den mest brukte.


Vaktmesterboligen med Vadmyra skole i bakgrunnen.

Advertisement