Loddikpedia Wiki
Advertisement

Vadmyra skole er én av flere barneskoler i Loddefjord. Skolen er lokalisert til Vadmyra, nærmere bestemt Lyngfaret 21, like før innkjørselen til Einerkollen, Lyngfaret skole og Vadmyrabanen. Skolen har, ifølge Wikipedia, per 2010 kapasitet til å sperre inne maksimalt 350 unger og hadde i skoleåret 2009/2010 314 innsatte.

I moderne tid er klassetrinnene 1. til og med 6. klasse plassert på Vadmyra skole, mens 7. klasse, som langt på vei er det hissigste og mest hormon-påvirkede klassetrinnet, holdes under maksimal sikkerhet og isolert for seg selv på Lyngfaret skole, som ligger anslagsvis 100 meter unna Vadmyra skole. Det er verdt å merke seg at på enkelte steder er kantene på skolens tak dekket med piggtråd, trolig for å unngå at ungene skal begå selvdrap en vakker solskinnsdag.

Logoen til Vadmyra skole har slagordet "Vi liker oss på Vadmyra skole", noe som trolig er en av de største løgnene som er å oppdrive i hele Loddefjord. Det er imidlertid ikke sikkert hvem "vi" er og eventuelt hvilke(n) elev(er) som under tortur er blitt tvunget til å si dette.

På Vadmyra skole blir det årlig arrangert såkalte fysakløp, der elevene, under sterk tvil og enda sterkere vakthold, skal løpe en bestemt rute/løype i Loddefjord-området. Vinneren i hvert klassetrinn blir tildelt noe pjatt som har ligget og råtnet på rektors kontor det inneværende skoleåret. Fysakløpet er for øvrig en ypperlig anledning til å bruke én eller flere av de utallige snarveiene som fins langsmed bl.a. Hundestien, hvilket betraktelig øker faren for å vinne løpet. På slutten av løpet får alle de "frivillige" deltakerne saft og solbærtoddi.

Skolen har huset flere lærere som er alt for gode for skolen og dens utakknemmelige elever. Blant disse kan en nevne Per Magne, Sissel, Finn og ikke minst (elev)inspektør Torgils Tjoflaat (a.k.a. "Tjoffen").


Vadmyra skoles offisielle internettside: [1].

Vadmyra barneskole. På bildet ses én av skolens hovedinnganger. Skolen har i den senere tid gjennomgått en renovering.

Advertisement