FANDOM


Bl-0019-fasade
Første avkjørsel til høyre på Haakonsvernveien. Veldig lang gate som kommunen har kalt Vadmyrveien, altså uten A. Alle vet at det korrekte navnet er Vadmyraveien. På venstre side ligger blokkene i Vadda som tilhører Vadmyra borettslag. På venstre side har du snarveier til Senteret via Elvatun, Sandgotna skole, Sandgotnabanen og Loddefjord skole.

Avkjørsel til Vestre Vadmyra borettslag og Prixen er til venstre lengre oppe i bakken. Sandgotna borettslag til høyre. På toppen leder Vadmyraveien frem til Klasatjønnet rett etter busstoppet som hadde graffittien Boikott Haugarocken. Vadmyraveien fortsetter til høyre og her ligger Haugatun, Loddefjord kirke, Loddefjord menighetshus og barnehage og Frida Fasmer sykehjem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.