Loddikpedia Wiki

Det gule huset nedenfor vadmyra skole og vedisden av lavblokken i vadmyrveien